Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /3w/xf.cz/p/paric/wp-content/themes/freshy-10/functions.php on line 298
» Anglie 07

Anglie 07

V roce 2007 v 1. ročníku jsem byl se školou na týdení pobyt v Anglii. Musím říc, že to byl ten nejlepší týden se školou za celý můj život a jestli takovou příležitost budete mít, tak určitě jeďte :) S sebou jsem si vzal kameru a všechno to hezky natočil a ze skoro 2h materiálu jsem se pokusil udělat 10min video toho nejlepšího. Tak se kochejte a pro ty co tam byli určo rádi zaspomínají…

Program zájezdu: 1. den ? odjezd z České Lípy v ranních hodinách. Průjezd SRT, Belgií do Francie.

2. den ? v ranních hodinách Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. Příjezd do Londýna – pěší okruh za pamětihodnostmi, náštěva katedrály sv. Pavla se vstupem do věže s výhledem na Londýn, kolem Monumentu k pevnosti Tower a k mostu Tower Bridge. Odjezd na ubytování do anglických rodin.

3. den ? po snídani odjezd do Stratfordu – prohlídka jednoho z nejznámějších turistických středisek Anglie, rodiště W. Shakespeara. Přejezd do městečka Warwick – jeden z nejkrásnějších středověkých hradů v Anglii. Přejezd do Oxfordu – univerzitní město s řadou historických domů, parků a univerzitních budouv. Návrat na ubytování do anglických rodin.

4. den – po snídani odjezd do města Salisbury – prohlídka malebného centra, návštěva slavné gotické katedrály s nejvyšší věží v celé Anglii. Zastávka ve Stonehenge – nejznámější prehistorické kultovní místo v Anglii. Přejezd k Westbury – jeden z největších křídových koní v Anglii. Návštěva města Bath – nejznámějží anglické lázně. Návrat na ubytování do anglických rodin.

5. den – po snídani odjezd do Windsoru – prohlídka starobylého města se zámkem a parkem, sídla anglických panovníků. Přejezd do Londýna k dokončení prohlídky pamětihodností. Návštěva muzea voskových figur Madame Tussauds, Big Ben s parlamentem, Westminster Abbey, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Downing Street, Horse Guards, náměstí Leicester Square, Picadilly Circus a další. Večer odjezd k Eurotunnelu.

6. den – průjezd Francií, Belgií a SRN. Návrat do ČR.

Mrkněte se na video týden mých nejlepších zážitků v Anglii

Poděkování: Kamarádům co to semnou v Anglii vydrželi, Paní učitelce Bílkové za organizaci a Panu Klikovy za průvod..thx

Leave a comment

You can use these tags : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>